High Kick Girl | Movies Watch Online

High Kick GirlHigh Kick Girl Hollywood Movie Watch Online Informtions :

Director : Fuyuhiko Nishi
Release Date : 30 May 2009
Genre : Action
Cast : Rina Takeda, Tatsuya Naka, Sayaka Akimoto, Kyôji Amano, Mayu Gamou, Yasushi Higuchi, Kumi Imura, Yû Kamio, Yuka Kobayashi, Rumi Maeda, Tatsuya Mori, Misako Nagashima, Fuyuhiko Nishi, Masahiro Sudo.